De contributie voor 2022-2023 is vastgesteld op:

€ 75,00 basis (training)

€ 20,00 recreantencompetitie Cuijk per team (bovenop de basiscontributie)

€ 110,00 Nevobo-competitie ( bovenop de basiscontributie )