De contributie voor 2021-2022 is vastgesteld op:

€ 75,00 basis (training)

€ 20,00 recreantencompetitie Cuijk per team (bovenop de basiscontributie)

€ 105,00 Nevobo-competitie ( bovenop de basiscontributie )